Akcjonariat

Akcjonariat


Sprzedaż przedsiębiorstwa
spółki ABC Data S.A.

W dniu 01.07.2019 została zawarta transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. na rzecz Roseville Investments sp. z o.o.o. W związku z powyższą transakcją od dnia 02.07.2019 ABC Data S.A. nie będzie prowadziła żadnej działalności operacyjnej analogicznej lub konkurencyjnej.

Więcej

Info

Aktualności

Ogłoszenie o połączniu VICIS New Investments S.A. z VICIS Marketing sp. z o.o.

17 maja 2021

Działając na podstawie art. 508 KSH, Zarząd Vicis New Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000287132 („Spółka”), ogłasza że w dniu 30 kwietnia 2021 r. (dzień połączenia), nastąpiło połączenie Spółki jako spółki przejmującej z Vicis Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000374528 („Vicis Marketing”) jako spółką przejmowaną. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Vicis Marketing na Spółkę.

Zobacz wszystkie