Akcjonariat

Akcjonariat


Sprzedaż przedsiębiorstwa
spółki ABC Data S.A.

W dniu 01.07.2019 została zawarta transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. na rzecz Roseville Investments sp. z o.o.o. W związku z powyższą transakcją od dnia 02.07.2019 ABC Data S.A. nie będzie prowadziła żadnej działalności operacyjnej analogicznej lub konkurencyjnej.

Więcej

Info