Maj kolejnym dobrym miesiącem dla ABC Data

8 czerwca 2018

ABC Data wypracowała w maju 2018 roku 320 mln PLN szacunkowych, skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku Grupa uzyskała 1,67 mld PLN przychodów vs. 1,58 mld PLN w roku 2017, co oznacza wzrost o 5% r/r.

Największy wzrost przychodów ze sprzedaży r/r ABC Data odnotowała na Słowacji (+37%), na Węgrzech (+17%) oraz w Rumunii (+10%). W podziale na poszczególne kategorie, w minionym miesiącu największe wzrosty odnotowano w następujących grupach produktowych: smartfony, mobility, a także software i peryferia.

– Pierwsze dwa miesiące II kwartału 2018 roku zakończyliśmy z 6% wzrostem przychodów ze sprzedaży r/r, uzyskując w tym czasie 619 mln PLN vs 585 mln PLN rok wcześniej. Największy wpływ na wyniki wypracowane w maju 2018 roku miała sprzedaż w obszarze hardware IT oraz mobile, szczególnie produktów takich marek jak Xiaomi i Apple – komentuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A.

Już w poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data zadecyduje o wypłacie dywidendy za rok 2017 w wysokości 38,8 mln PLN (tj. 0,31 PLN na jedną akcję). Po wyłączeniu zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 w wysokości 10 mln PLN (tj. 0,08 PLN na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom w grudniu ubiegłego roku, do wypłaty pozostanie łączna kwota 28,8 mln PLN (tj. 0,23 PLN na jedną akcję).

Pobierz PDF