Ogłoszenie o połączniu VICIS New Investments S.A. z VICIS Marketing sp. z o.o.

17 maja 2021

Działając na podstawie art. 508 KSH, Zarząd Vicis New Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000287132 („Spółka”), ogłasza że w dniu 30 kwietnia 2021 r. (dzień połączenia), nastąpiło połączenie Spółki jako spółki przejmującej z Vicis Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000374528 („Vicis Marketing”) jako spółką przejmowaną.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Vicis Marketing na Spółkę.