Przychody ABC Data za listopad – wzrosty w istotnych kategoriach

10 grudnia 2018

W listopadzie 2018 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 548 mln PLN. Narastająco, za okres 11 miesięcy, szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły natomiast 4,1 mld PLN.

Grupa ABC Data wypracowała w listopadzie 548 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Wynik ten jest porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku (+1% r/r). W okresie 11 miesięcy szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,1 mld PLN, co oznacza wzrost o 56 mln PLN (+1% r/r). W ujęciu rynkowym sprzedaż w Polsce wzrosła w listopadzie bieżącego roku o 9% r/r.

Największy wzrost sprzedaży spółka zanotowała w obszarze nowych technologii mobilnych (+32% r/r). W obszarze dystrybucji z wartością dodaną (VAD) sprzedaż w listopadzie wzrosła o 4% r/r. Z kolei w obszarze hardware sprzedaż w omawianym okresie spadła o 4%.

– Końcówka roku to tradycyjnie najbardziej pracowity okres w naszej branży. Jednocześnie jest to czas, w którym realizujemy znaczną część naszej sprzedaży. Jak pokazują szacunkowe dane za październik i listopad, nie inaczej jest w tym roku. Co istotne, rozwijamy sprzedaż w regionie CEE, a dobre perspektywy sprzedażowe widzimy obecnie w krajach bałtyckich, szczególnie na Litwie – komentuje Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data S.A.

Pobierz PDF