Przychody ze sprzedaży za marzec 2019 w ABC Data

9 kwietnia 2019

W marcu 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 353 mln PLN. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za cały I kwartał 2019 wyniosły natomiast 1 031 mln PLN.  

Szacunkowy wynik sprzedaży osiągnięty przez ABC Data w marcu 2019 jest wyższy o ok. 3% w porównaniu do marca 2018 (+9,7 mln PLN). Sprzedaż w I kwartale 2019 wyniosła 1.031 mln PLN, co oznacza wzrost również o ok. 3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (+28 mln PLN). W związku implementacją Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 15, dane porównawcze za styczeń, luty i marzec 2018 zostały przekształcone z uwzględnieniem sprzedaży agencyjnej za ten okres.

Największy wzrost sprzedaży w marcu 2019 roku Grupa Kapitałowa ABC Data zanotowała w obszarze nowych technologii mobilnych (+87% r/r). Sprzedaż komponentów, w ujęciu rok do roku, była płaska, natomiast niższe wyniki odnotowano w sektorach VAD i hardware. Biorąc pod uwagę cały pierwszy kwartał 2019 roku, obszar nowych technologii mobilnych zanotował wzrost sprzedaży o 58% rok do roku.

– Marzec to kolejny miesiąc potwierdzający trend, który obserwujemy od pewnego czasu, czyli dynamiczny wzrost w obszarze technologii mobilnych. To efekt ciągłego poszerzania naszej oferty smartfonów czołowych globalnych producentów oraz urządzeń ekosystemowych – komentuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A. – W przypadku pozostałych linii produktowych, wyniki sprzedażowe są zgodne z naszymi założeniami na ten okres – dodaje Ilona Weiss.