Uchwałę o umorzeniu akcji własnych powziętą przez walne zgromadzenie Spółki w dniu 14.09.2020r.

14 września 2020

Uchwała ws. obniżenia kapitału [PDF]