Ireneusz Wojciech Dąbrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

W latach 1976-1979 był programistą systemów operacyjnych w Zakładach Systemów Minikomputerowych Era w Warszawie. Następnie w latach 1979-1985 był pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej specjalizującym się w cyfrowym sterowaniu procesami ciągłymi. Od roku 1986 współtwórca i członek Zarządu jednej z pierwszych prywatnych firm komputerowych w Polsce - SPTK Comtech i Comtech Sp. z o.o. W roku 1993 rozpoczął pracę w DHI Sp. z o.o., która w wyniku zmian właścicielskich poprzez Computer 2000 Polska została przekształcona w roku 1999 w Tech Data Polska, oddział drugiego co do wielkości światowego dystrybutora sprzętu IT i oprogramowania. W latach 1996-2011 pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu polskiego oddziału firmy. W latach 1998-2002 i 2008 - 2011 jako Dyrektor Regionalny odpowiadał za obecność i operacje firmy Tech Data na rynku Europy Centralnej i Wschodniej, poza tym Członek Europejskiego Zarządu Tech Data, której obroty w regionie EMEA w roku 2011 wyniosły ponad 12 mld euro. Od 2011 roku coach, mentor i niezależny doradca biznesowy. W roku 2013 był Partnerem i Dyrektorem Sprzedaży w firmie ComCERT SA, w pierwszym polskim komercyjnym startup'ie zajmującym się usługami bezpieczeństwa IT, a zwłaszcza usługami z dziedziny CERT (Computer Emergency Respons Team). W latach 2001 - 2005 Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a w latach 2006-2007 przewodniczący Rady Izby. Za działalność w Izbie odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2012 roku felietonista magazynu komputerowego CRN. Ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również roczną Szkołę Oficerów Rezerwy uzyskując stopień podporucznika Wojska Polskiego. Spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Tomasz Czechowicz

Członek Rady Nadzorczej

W latach 1990-1998 był współzałożycielem i prezesem spółki JTT Computer SA, którą doprowadził do osiągnięcia wiodącej pozycji wśród polskich producentów komputerów osobistych i dystrybutorów IT, wartej ponad 100 milionów dolarów. Od maja 1998 r. założyciel i partner zarządzający Grupy MCI. Jak dotąd MCI zrealizowało blisko 60 projektów inwestycyjnych i dokonało ponad 30 wyjść z inwestycji, osiągając w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 września 2011 r. net IRR (net internal rate of return) na poziomie ok. 24%. MCI jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od lutego 2001. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

Maciej Kowalski

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Kowalski jest Partnerem Inwestycyjnym w MCI Capital S.A.. Posiada blisko 12-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i firmach konsultingowych. Prowadził transakcje sprzedaży, zakupu i połączeń spółek w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i krajach byłej WNP. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 współpracował z wiodącą firmą doradztwa transakcyjnego CAG, gdzie prowadził transakcje prywatne i publiczne w sektorach telekomunikacji, internetowym, e-commerce, dystrybucji, handlu detalicznego, infrastruktury, przemysłowym, spożywczym, energii odnawialnej, w tym m.in. sprzedaż pakietu większościowego Polish Energy Partners (wiodącego developera i operatora elektrowni wiatrowych) spółce Polenergia. W latach 2010-2011 jako M&A Manager w Orange Polska, był odpowiedzialny za koordynację projektów M&A, w tym m.in. był członkiem zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż spółki Emitel (wiodącego operatora infrastruktury radiowo-telewizyjno-telekomunikacyjnej w Polsce). Swoją karierę zawodową rozpoczął w zespole Corporate Finance międzynarodowej firmy doradczej Deloitte. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.    

Krzysztof Konopiński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Konopiński posiada ponad 12 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i strukturyzowaniu transakcji. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego. Obecnie Pan Krzysztof Konopiński pełni funkcję Partnera w Grupie MCI, a także jest zarządzającym funduszem typu mezzanine debt MCI.CreditVentures 2.0. Ponadto jest członkiem Rad Nadzorczych spółek:, Netrisk.hu Kft, Frisco S.A., mFind Sp. z o.o., Telematics Technologies Sp. z o.o. Pan Krzysztof Konopiński jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych. Pan Konopiński jest Certyfikowanym Financial Risk Managerem (FRM) oraz członkiem Global Association of Risk Professionals (GARP).

Jarosław Dąbrowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Dąbrowski od początku kariery związany jest z sektorem finansowym. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Konsorcjum Raiffeisen Atkins i Prezesa Zarządu NFI Progress S.A. z sukcesem wprowadzając go na GPW. Pan Jarosław Dąbrowski ma za sobą ponad dwadzieścia lat kariery zawodowej na międzynarodowym rynku bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego. Od 1997 roku Pan Jarosław Dąbrowski był związany ze Grupą Raiffeisen International. W latach 1997-2000 był Członkiem Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A., a od stycznia 2001 r. do stycznia 2004 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Raiffeisen Bank Polska SA.  W latach 2004-2009 pracował w Grupach Bankowych Nord/Lb, a następnie DnBNORD jako Prezes Zarządu Banków NORD/LB Polska SA i DnB NORD Polska SA. Z sukcesem przeprowadził transakcję nabycia i integrację banku BISE S.A. W latach 2017-2018 pan Jarosław Dąbrowski pełnił także funkcję Doradcy Zarządu oraz p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Pan Jarosław Dąbrowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom MBA oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i studiów z zakresu bankowości, finansów i zarządzania, w tym na Edinburgh University Management School oraz AMP na University of Navarra (IESE) w Barcelonie. Spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.