Tomasz Czechowicz

Członek Rady Nadzorczej

W latach 1990-1998 był współzałożycielem i prezesem spółki JTT Computer SA, którą doprowadził do osiągnięcia wiodącej pozycji wśród polskich producentów komputerów osobistych i dystrybutorów IT, wartej ponad 100 milionów dolarów. Od maja 1998 r. założyciel i partner zarządzający Grupy MCI. Jak dotąd MCI zrealizowało blisko 60 projektów inwestycyjnych i dokonało ponad 30 wyjść z inwestycji, osiągając w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 września 2011 r. net IRR (net internal rate of return) na poziomie ok. 24%. MCI jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od lutego 2001. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

Maciej Kowalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Kowalski jest Partnerem Inwestycyjnym w MCI Capital S.A.. Posiada blisko 12-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i firmach konsultingowych. Prowadził transakcje sprzedaży, zakupu i połączeń spółek w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i krajach byłej WNP. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 współpracował z wiodącą firmą doradztwa transakcyjnego CAG, gdzie prowadził transakcje prywatne i publiczne w sektorach telekomunikacji, internetowym, e-commerce, dystrybucji, handlu detalicznego, infrastruktury, przemysłowym, spożywczym, energii odnawialnej, w tym m.in. sprzedaż pakietu większościowego Polish Energy Partners (wiodącego developera i operatora elektrowni wiatrowych) spółce Polenergia. W latach 2010-2011 jako M&A Manager w Orange Polska, był odpowiedzialny za koordynację projektów M&A, w tym m.in. był członkiem zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż spółki Emitel (wiodącego operatora infrastruktury radiowo-telewizyjno-telekomunikacyjnej w Polsce). Swoją karierę zawodową rozpoczął w zespole Corporate Finance międzynarodowej firmy doradczej Deloitte. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.    

Jarosław Dubiński

Członek Rady Nadzorczej