ABC Data miała 1,1 mld PLN przychodów ze sprzedaży i ponad 11 mln PLN EBITDA w III kwartale 2018 r.

29 października 2018

W III kwartale 2018 roku spółka utrzymała zeszłoroczny poziom przychodów w wysokości blisko 1,1 mld PLN. Pozytywny wpływ na realizacje wyniku sprzedaży miały przede wszystkim segment hardware (w szczególności komputery i urządzenia peryferyjne) oraz segment dystrybucji z wartością dodaną. Bardzo dobrze rozwijała się także sprzedaż w obszarze gamingowym  oraz mobile, w tym w szczególności smartfonów Apple oraz Xiaomi.

W porównaniu do III kwartału 2017 roku niższa sprzedaż została zrealizowana w segmencie komponentów z uwagi na ograniczenie globalnej podaży procesorów (ograniczona dostępność od producentów) oraz niższą sprzedaż kart graficznych (efekt wysokiej bazy wynikającej z „boomu kryptowalutowego”). Łącznie, w efekcie powyższych czynników, w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa wypracowała blisko 3,1 miliarda złotych przychodów, co oznacza wzrost o 2% r/r.

 

Marża ze sprzedaży Grupy ABC Data w III kwartale wyniosła 5,5%, co oznacza, że została ona utrzymana na niezmienionym poziomie względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Skumulowana marża brutto za kwartały I-III wyniosła 166,6 mln PLN wobec 171,8 mln PLN w 2017 roku. Zysk EBITDA w III kwartale 2018 roku wyniósł ponad 11 mln PLN i był o 4,5 mln PLN niższy niż przed rokiem, a na jego poziom wpłynęły wyższe koszty pracy oraz wyższe koszty transportu. Spółka jest obecnie w trakcie opracowania projektów automatyzacji procesów oraz zwiększenia efektywności, które będą jednym z priorytetów na 2019 rok. Skumulowany zysk EBITDA za kwartały I-III po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w I półroczu, wyniósł 21,7 mln PLN, a więc został utrzymany na zbliżonym poziomie względem analogicznego okresu ubiegłego roku (22,5 mln PLN).

 

Warto podkreślić, że wyniki finansowe oraz przychody wypracowane przez ABC Data w III kwartale 2018 roku utrzymują się na podobnym poziomie w stosunku do poprzednich lat. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 096,1 mln PLN wobec 1 117,3 mln PLN w 2017 roku, 1 091,3 mln PLN w 2016 roku oraz 1 020,9 mln PLN w 2015 roku. Z kolei EBITDA wypracowana w III kwartale 2018 roku była na poziomie 11,1 mln PLN, a w poprzednich latach odpowiednio: 15,7 mln PLN w 2017 roku, 6,9 mln PLN w 2016 roku oraz 8,7 mln PLN w 2015 roku.

 

W konsekwencji działań spółki nad optymalizacją poziomu kapitału obrotowego, ABC Data zmniejszyła dług netto  na koniec III kwartału 2018 roku do 98,8 mln PLN z poziomu 108,8 mln PLN rok wcześniej.

 

Rozszerzony skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2018 roku.

Pobierz PDF