ABC Data – stabilny rozwój w oparciu o kluczowe obszary działalności

1 października 2018

W I półroczu 2018 roku ABC Data wypracowała 1 994 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wzrost o 4% r/r to efekt wyższej sprzedaży w całym regionie CEE, szczególnie w kluczowych obszarach działalności, jak technologie mobilne oraz dystrybucja z wartością dodaną. Systematycznie prowadzone działania rozwojowe zaowocowały strategicznym partnerstwem z Alibaba Cloud. Nowy kontrakt pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój obszaru cloud computingu w Grupie ABC Data.  

Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2018 roku wynika m.in. z dynamicznego wzrostu sprzedaży sprzętu marek Apple oraz Xiaomi. Spółka zależna ABC Data – iSource S.A. – konsekwentnie pozostaje wiodącym dostawcą rozwiązań firmy Apple w naszym kraju. W II kwartale 2018 roku udział iSource w sprzedaży smartfonów Apple w Polsce wyniósł 54%, a w omawianym okresie spółka odnotowała też wzrost przychodów ze sprzedaży o 31% r/r. ABC Data z sukcesem kontynuowała również rozwój współpracy z Xiaomi. Przy wsparciu dystrybutora, w I półroczu 2018 roku uruchomione zostały m.in. sklep online Mi-home.pl oraz salon sprzedaży produktów Xiaomi – Mi Store – w warszawskim centrum handlowym Arkadia. W II kwartale br. ABC Data zanotowała też czterokrotny wzrost sprzedaży produktów Xiaomi w ujęciu r/r.

– Obecnie udział smartfonów Xiaomi w polskim rynku mobile wynosi już ok. 7,4% wobec 1,1% w 2016 roku. To ogromny sukces, który został osiągnięty dzięki zaangażowaniu ABC Data. W końcu byliśmy pierwszym oficjalnym dystrybutorem sprzętu tej marki w Unii Europejskiej i to my spopularyzowaliśmy go w tej części Europy – przekonuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data – Na przestrzeni ostatnich lat Grupa ABC Data zdobyła unikalną wiedzę dotyczącą współpracy z wiodącymi chińskimi firmami. Dziś coraz częściej wybierają one właśnie naszą spółkę na swojego Partnera w tej części Europy. Najlepsze przykłady to Xiaomi i Alibaba Cloud. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce do naszego portfolio dołączy kolejny znaczący chiński producent – dodaje prezes zarządu ABC Data

W ostatnim czasie spółka nawiązała strategiczną współpracę z Alibaba Cloud. W ramach nowej umowy dystrybucyjnej, ABC Data została oficjalnym dystrybutorem rozwiązań Alibaba Cloud w Polsce i w siedmiu innych krajach regionu: w Czechach, Estonii, Rumunii, na Litwie, Łotwie, Słowacji oraz Węgrzech. Poprzez platformę ABC Data Cloud udostępniona będzie pełna oferta produktów i usług chmurowych Alibaba Cloud, m.in. wirtualne serwery, hosting, backup, storage, rozwiązania sieciowe, IoT, Big Data czy AI. Spółka rozszerzyła też kontrakt dystrybucyjny z firmą Microsoft, zostając oficjalnym dystrybutorem rozwiązań chmurowych tej marki.

ABC Data kontynuuje rozwój działalności także w pozostałych strategicznych dla niej obszarach, jak dystrybucja z wartością dodaną. Realizowane przez Grupę inicjatywy zaowocowały m.in. wzrostem przychodów ze sprzedaży w tym obszarze o 20% r/r. – Wpływ na to mają m.in. komplementarne portfolio produktowe i unikalny know-how naszych inżynierów. Nie bez znaczenia jest także systematyczny wzrost liczby zawieranych umów serwisowych i usług profesjonalnych, jak wdrożenia czy konsultacje, realizowanych przez naszą spółkę zależną S4E – tłumaczy Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data – Działalność VAD pozwala wygenerować wyższe niż w przypadku tradycyjnej dystrybucji marże. Co więcej, przy sprzedaży projektowej, z którą mamy do czynienia w tym obszarze, zamawiamy produkty pod konkretne zlecenia, dzięki czemu nie ma konieczności utrzymywania zapasów – dodaje Andrzej Kuźniak.

Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej ABC Data w dalszym ciągu pozostaje dystrybucja w modelu broadline. Fundament dla działalności spółki tradycyjnie stanowią obszary hardware oraz komponentów. Udział tej pierwszej kategorii w skonsolidowanej sprzedaży w II kwartale tego roku wyniósł 38%. Z kolei sprzedaż komponentów odpowiada za 15% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w II kwartale tego roku, zrealizowanej przez Grupę ABC Data. Produkty z obu tych obszarów cieszą się nieustannym powodzeniem zarówno w Polsce, jak i w krajach regionu CEE, w których ABC Data jest bezpośrednio obecna. Obok smartfonów i sprzętu gamingowego, to właśnie hardware i komponenty wpłynęły na 17% wzrost sprzedaży na rynkach bezpośrednich regionu CEE w II kwartale br. względem analogicznego okresu 2017 roku.

W I połowie roku ABC Data osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży, co wyraźnie pokazuje, że spółka skutecznie realizuje przyjętą strategię rozwoju biznesu opartą na kluczowych filarach: mobile, cloud, VAD i e-commerce. W I półroczu 2018 roku na wyniki ABC Data wpłynęły zdarzenia gospodarcze o charakterze jednorazowym. – Odchylenia z tytułu różnic kursowych, wynikające z deprecjacji złotego względem euro i dolara, obciążyły zysk brutto ze sprzedaży oraz wynik z działalności operacyjnej pomimo stosowania rachunkowości zabezpieczeń – podsumowuje Ilona Weiss – W efekcie ABC Data wypracowała marżę brutto w wysokości 5,4%. EBITDA skorygowana o wpływ zdarzeń jednorazowych, tj. negatywnego wpływu różnic kursowych oraz korekty deklaracji VAT za II kwartał 2014 roku, wzrosła w I półroczu 2018 roku o 4,6 mln PLN r/r.– mówi Ilona Weiss.

Wartość zysku EBITDA przed korektą wyniosła 2 mln PLN. Wyżej wymienione zdarzenia, a także wyższe koszty finansowe netto, skutkowały stratą netto w I półroczu br. w wysokości 7,4 mln PLN. W I półroczu 2018 roku ABC Data kontynuowała działania rozwojowe, które przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży w poszczególnych obszarach biznesowych. Obecnie Grupa ABC Data podejmuje kolejne działania mające na celu wprowadzanie dodatkowych funkcjonalności do posiadanych narzędzi e-commerce. W ostatnim czasie przygotowano m.in. anglojęzyczną wersję aplikacji mobilnej m-InterLink, udostępnioną do tej pory klientom ABC Data na Litwie oraz w Rumunii. Wkrótce narzędzie to powinno być dostępne w kolejnych krajach.

Pobierz PDF