ABC Data uzyskała zysk netto wyższy o 60% r/r

24 maja 2018

Początek 2018 roku był bardzo dobry dla ABC Data. W pierwszym kwartale br. Spółka wypracowała ponad miliard złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, zwiększyła zysk EBITDA o 17% i uzyskała aż o 60% wyższy zysk netto r/r. Wszystko to w okresie tradycyjnie uważanym, pod względem sprzedażowym, za najmniej atrakcyjny w roku.

Grupa ABC Data odnotowała wzrost szacunkowych, skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w każdym z trzech pierwszych miesięcy 2018 roku – w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W efekcie, Grupa zamknęła pierwszy kwartał z szacunkowymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 1 046 mln PLN, co oznacza wzrost o 5% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 60,2 mln PLN i był o 1,7 mln PLN wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szacunkowa skonsolidowana marża ze sprzedaży wyniosła w pierwszym kwartale tego roku 5,8%. ABC Data utrzymała tym samym jedną z najwyższych marż na rynku dystrybucji IT.

Skonsolidowana EBITDA była o 17% (1,2 mln PLN) wyższa r/r i osiągnęła wartość 7,9 mln PLN. Zysk netto wyniósł natomiast 2,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 60% r/r. – Branżę dystrybucji charakteryzuje duża sezonowość sprzedaży. W pierwszym kwartale roku, po wzmożonej aktywności zakupowej w listopadzie i w grudniu, przypada zazwyczaj naturalne spowolnienie. Mimo to, ABC Data kontynuuje trend wzrostowy i początek roku zaliczamy do bardzo udanych – komentuje Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data. – Cieszy mnie, że nieustannie osiągamy jedną z najwyższych marż w branży dystrybucji IT. W pierwszym kwartale tego roku wyniosła ona 5,8%. Stabilny poziom tego wskaźnika potwierdza skuteczność prowadzonych przez nas działań biznesowych. Naszym celem jest teraz utrzymanie wypracowanych rezultatów i kontynuacja tendencji wzrostowej. Jak pokazują nasze szacunkowe przychody ze sprzedaży w kwietniu, które były o 17% wyższe niż przed rokiem, jesteśmy na dobrej drodze, aby tego dokonać – podsumowuje Ilona Weiss.

Pełne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku ABC Data opublikuje we wtorek, 29 maja.

Pobierz PDF