Grupa ABC Data – 4,5 miliarda PLN przychodów w 2018 roku!

29 kwietnia 2019

  • 4 468 mln PLN przychodów ze sprzedaży
  • Stabilna marża brutto ze sprzedaży
  • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w obszarze mobile
  • Planowane przejęcie ABC Data przez międzynarodowy koncern ALSO Holding
  • Wyniki roczne obciążone transakcjami o charakterze nieoperacyjnym

Przychody ze sprzedaży za marzec 2019 w ABC Data

9 kwietnia 2019

W marcu 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 353 mln PLN. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za cały I kwartał 2019 wyniosły natomiast 1 031 mln PLN.   Szacunkowy wynik sprzedaży osiągnięty przez ABC Data w marcu 2019 jest wyższy o ok. 3% w porównaniu do marca 2018 (+9,7 mln PLN). Sprzedaż w I kwartale 2019 wyniosła 1.031 mln PLN, co oznacza wzrost również o ok. 3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (+28 mln PLN).

Nowi członkowie Rady Nadzorczej ABC Data S.A.

18 marca 2019

18 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ABC Data S.A. zdecydowało o powołaniu dwóch nowych członków Rady Nadzorczej spółki – Jarosława Dąbrowskiego oraz Krzysztofa Konopińskiego. Dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. – wiceprzewodniczący Ulrich Kottman oraz Nevres Erol Bilecik złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji.