Dobra passa ABC Data trwa – zysk netto wyższy o 60% r/r!

29 maja 2018

W I kwartale 2018 roku ABC Data wypracowała ponad 1 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, zwiększyła zysk EBITDA o 17% i uzyskała aż o 60% wyższy zysk netto r/r. Spółka nie zwalnia tempa i koncentruje się na utrzymaniu tendencji wzrostowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w Grupie ABC Data 1 046 mln PLN, co oznacza wzrost o 5% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 60,2 mln PLN i był o 1,7 mln PLN wyższy, niż przed rokiem.

– To satysfakcjonujące, że bez względu na koniunkturę panującą na rynku, Grupa ABC Data nieustannie osiąga jedną z najwyższych marż w branży dystrybucji IT. W pierwszym kwartale tego roku wyniosła ona 5,8%, co potwierdza skuteczność prowadzonych przez nas działań biznesowych. Obecnie koncentrujemy się na utrzymaniu tendencji wzrostowej. Szacunkowe przychody ze sprzedaży ABC Data w kwietniu tego roku były o 17% wyższe niż przed rokiem, co oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu – podsumowuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data.

Skonsolidowana EBITDA była o 17% (1,2 mln PLN) wyższa r/r i osiągnęła wartość 7,9 mln PLN. Zysk netto wyniósł natomiast 2,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 60% r/r. Poprawa wyników finansowych w pierwszym kwartale 2018 roku jest efektem zwiększenia skali działalności ABC Data, wyższego zysku brutto oraz wzrostu marży ze sprzedaży w regionie CEE.

– W minionym kwartale wypracowaliśmy, między innymi, 41% wzrost przychodów ze sprzedaży na Słowacji, 26% wzrostu w Rumunii oraz 16% w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Tak dobre wyniki są następstwem m.in. dynamicznego rozwoju naszego kanału sprzedaży w poszczególnych krajach regionu, rosnącej sprzedaży sprzętu Xiaomi na rynkach bałtyckich czy komponentów w większości krajów, w których jesteśmy bezpośrednio obecni – mówi Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data.

W obszarze e-commerce Spółka pracowała nad kolejnymi funkcjonalności dla platformy sprzedażowej InterLink. W ostatnim czasie została ona wzbogacona o funkcję szybkich płatności internetowych. Obecnie trwają zaś prace nad udostępnieniem aplikacji mobilnej
m-InterLink Partnerom ABC Data w poszczególnych krajach regionu CEE. Uruchomiona w ubiegłym roku aplikacja znalazła szerokie uznanie ze strony klientów z Polski. W pierwszym kwartale Spółka poświęciła dużo uwagi dalszemu rozwojowi sektora mobile. W efekcie iSource, spółka zależna ABC Data, utrzymała pozycję wiodącego dystrybutora sprzętu marki Apple. ABC Data aktywnie kontynuowała też współpracę z Xiaomi. Poza znacznym zwiększeniem liczby produktów tej marki dostępnych w portfolio ABC Data, spółka zainaugurowała otwarcie pierwszego autoryzowanego salonu Mi Store w Warszawie. W zlokalizowanym w Centrum Handlowym Arkadia salonie dostępna jest pełna oferta produktów Xiaomi dystrybuowanych oficjalnie w Polsce.

Zgodnie ze swoją strategią rozwoju, Grupa ABC Data intensywnie działała również w szeroko rozumianym obszarze cloud computingu. Spółka zależna ABC Data, S4E, brała aktywny udział w projekcie budowy wielkopolskiej chmury edukacyjnej. ABC Data podpisała również kontrakt na dystrybucję produktów cloudowych Microsoft CSP w całym regionie CEE. – Chmura stanowi przyszłość nowoczesnego IT i zyskuje coraz większe uznanie wśród firm i instytucji w Polsce. W efekcie obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania sprzedażą rozwiązań cloud ze strony związanych z nami resellerów i integratorów. Sukcesywny rozwój oferty usług cloudowych, zarówno o rozwiązania polskich, jak i globalnych producentów, stanowi przewagę konkurencyjną ABC Data. Dzięki temu Spółka będzie beneficjentem rosnącej popularności rozwiązań chmurowych – przekonuje Arkadiusz Lew-Kiedrowski, wiceprezes zarządu ABC Data.

Pomyślny pierwszy kwartał 2018 był udaną kontynuacją bardzo dobrego 2017 roku. Mając na uwadze doskonałe wyniki i dobrą kondycję finansową spółki, zarząd ABC Data zdecydował w ubiegłym roku o warunkowej wypłacie Akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017. Z kolei w maju tego roku zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu ABC Data wypłatę dywidendy za rok 2017 w łącznej kwocie 39 mln PLN (0,31 PLN na jedną akcję). Wniosek Zarządu Spółki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. O wypłacie dywidendy zadecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy już 11 czerwca 2018 roku.

Pobierz PDF