Grupa ABC Data – ponad miliard złotych przychodów w pierwszym kwartale!

31 maja 2019

ABC Data S.A. – lider nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE – opublikowała raport za pierwszy kwartał 2019 roku. W okresie sprawozdawczym Grupa wypracowała 1 018 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wynik ten oznacza wzrost o 5% (+51 mln PLN) w porównaniu do I kwartału 2018 roku, kiedy to przychody wyniosły 967 mln PLN.

Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży rok do roku to efekt dynamicznego rozwoju obszaru nowych technologii mobilnych. W pierwszym kwartale tego roku przychody ze sprzedaży produktów z tej kategorii wyniosły 329 mln PLN, co oznacza wynik lepszy o 58% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Czynnikiem napędzającym wzrost był wysoki poziom sprzedaży produktów Apple i Xiaomi – smartfonów oraz urządzeń ekosystemowych. W pozostałych podstawowych grupach produktowych ABC Data zanotowała porównywalne bądź nieznacznie niższe poziomy sprzedaży rok do roku.

– Wyniki pierwszego kwartału 2019 to efekt kontynuacji założonego przez nas planu rozwoju. Cyfryzacja świata nie tylko wciąż trwa, ale dzięki coraz doskonalszym technologiom znacznie przyspiesza. ABC Data, jako wiodący dystrybutor IT w tej części Europy, doskonale zdaje sobie sprawę z tego trendu. Dostarczając najnowszy sprzęt i rozwiązania technologiczne, bierzemy czynny udział w tym procesie – przekonuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A. – Przyszłość IT to sztuczna inteligencja, chmura, internet rzeczy czy 5G. Dlatego inwestujemy w zwiększanie udziału produktów i usług z tych obszarów w naszej ofercie. Warto jednak zauważyć, że jednym z głównych kierunków technologicznego rozwoju pozostają urządzenia mobilne. W związku z tym, postawiliśmy najmocniej właśnie na ten sektor. Patrząc na wyniki, to była doskonała decyzja biznesowa – dodaje Ilona Weiss.

Wypracowane w pierwszym kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 018 mln przełożyły się na raportowany wynik EBITDA w wysokości 1,8 mln PLN. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł natomiast 8,9 mln PLN, wobec 2,3 mln PLN w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Na porównywalność poziomu zysków w ujęciu rok do roku mają wpływ zdarzenia o charakterze nieoperacyjnym i niepieniężnym, związane ze sprzedażą i dekonsolidacją ABC Data s.r.o. z siedzibą w Czechach, zastosowaniem standardu MSSF 16, wpływem różnic kursowych nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń oraz planowanej transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data do ALSO Holding. Po wyłączeniu wyżej wymienionych zdarzeń, skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 0,5 mln PLN, a wynik finansowy netto -3,8 mln PLN, wobec 9,2 mln PLN skorygowanego zysku EBITDA i 6,0 mln PLN skorygowanego zysku netto w pierwszym kwartale 2018 roku. Marża brutto ze sprzedaży w wyniosła w okresie sprawozdawczym 48,9 mln PLN, czyli 4,7% (-1,0 p.p. r/r).

W grudniu 2018 roku ogłoszone zostało wezwanie na sprzedaż akcji ABC Data. To jeden z elementów planowanej sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data do Grupy ALSO Holding. Proces ten jest już w końcowej fazie. Do 12 czerwca tego roku swoją decyzję w sprawie potencjalnego przejęcia ogłosi Komisja Europejska. Z kolei 13 czerwca to ostatni dzień trwającego wezwania do sprzedaży akcji ABC Data. Niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych zgód oraz sukcesu wezwania, mają rozpocząć się prace związane z finalizacją sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data na rzecz spółki Roseville Investments Sp. z o.o., będącej podmiotem zależnym ALSO Holding AG.

Pobierz PDF