2010 2011 2013 2014 2015
Prognoza Realizacja prognozy Prognoza Realizacja prognozy Prognoza Realizacja prognozy Prognoza Realizacja prognozy Prognoza Realizacja prognozy
Przychody ze sprzedaży 2 463 692 2 730 270 3 300 000 3 294 337* 4 827 391 4 822 468 5 573 430 5 573 430 4 762 477
EBITDA 49 856 56 693 70 300 65 279 80 167 79 569 62 721 62722 68 023
Zysk netto 31 226 39 359 70 000 50 583 49 066

*Podana w tabeli wielkość sprzedaży ze sprawozdań zarządczych uwzględnia wynik na sprzedaży dystrybucyjnej. Sprzedaż według sprawozdań statutowych wynosi 3 271 634 tys. zł. 
Wielkości w tabeli podane są w tys. PLN. 
Prognozowane wyniki są prognozami uwzględniającymi korekty in plus oraz in minus dokonywane w ciągu roku.

2017

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości roczną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2017 w raporcie bieżącym nr 19/2017 opublikowanym w dniu 17 maja 2017 r.

2015

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości roczną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2015 w raporcie bieżącym nr 86/2015 opublikowanym w dniu 12 listopada 2015 r.

2014

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości roczną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2014 w raporcie bieżącym nr 20/2014 opublikowanym w dniu 12 maja 2014 r. Prognoza ta została skorygowana w dniu 10 listopada 2014 r. raportem bieżącym nr 142/2014, a następnie w dniu 17 marca 2015 r. raportem bieżącym nr 53/2015.

2013

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości roczną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2013 w raporcie bieżącym nr 12/2013  opublikowanym w dniu 15 maja 2013 r. Prognoza ta została podwyższona w dniu 11 września 2013 r. raportem bieżącym nr 27/2013.

2012

Zarząd Spółki nie podawał do publicznej wiadomości rocznej prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2012.

2011

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości roczną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2011 w raporcie bieżącym nr 11/2011 opublikowanym w dniu 25 stycznia 2011 r. Prognoza ta została skorygowana w dniu 1 lutego 2012 r.  raportem bieżącym nr 26/2012.

2010

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości roczną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2010 w prospekcie emisyjnym ABC Data S.A. sporządzonym w związku z publiczną ofertą akcji serii H opublikowanym w dniu 5 maja 2010 r.