Nowi członkowie Rady Nadzorczej ABC Data S.A.

18 marca 2019

18 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ABC Data S.A. zdecydowało o powołaniu dwóch nowych członków Rady Nadzorczej spółki – Jarosława Dąbrowskiego oraz Krzysztofa Konopińskiego. Dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. – wiceprzewodniczący Ulrich Kottman oraz Nevres Erol Bilecik złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej ABC Data mają bogate doświadczenie zawodowe i są cenionymi specjalistami z obszarów finansów i zarządzania.

Jarosław Dąbrowski od początku kariery związany jest z sektorem finansowym. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Konsorcjum Raiffeisen Atkins i Prezesa Zarządu NFI Progress S.A. z sukcesem wprowadzając go na GPW. Od 1997 roku był związany ze Grupą Raiffeisen International. W latach 1997-2000 był Członkiem Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A., a od stycznia 2001 r. do stycznia 2004 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Raiffeisen Bank Polska SA.  W latach 2004-2009 pracował w Grupach Bankowych Nord/Lb, a następnie DnBNORD jako Prezes Zarządu Banków NORD/LB Polska SA i DnB NORD Polska SA. Z sukcesem przeprowadził transakcję nabycia i integrację banku BISE S.A. W latach 2017-2018 pełnił także funkcję Doradcy Zarządu oraz P.O. Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Jarosław Dąbrowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom MBA oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i studiów z zakresu bankowości, finansów i zarządzania, w tym na Edinburgh University Management School oraz AMP na University of Navarra (IESE) w Barcelonie.

Krzysztof Konopiński posiada ponad 12 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i strukturyzowaniu transakcji. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego. Obecnie pełni funkcję Partnera w Grupie MCI, a także jest zarządzającym funduszem typu mezzanine debt MCI.CreditVentures 2.0. Krzysztof Konopiński jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych i jest certyfikowanym Financial Risk Managerem (FRM) oraz członkiem Global Association of Risk Professionals (GARP).

– W imieniu Rady Nadzorczej oraz całej Grupy Kapitałowej ABC Data, pragnę powitać panów Jarosława Dąbrowskiego i Krzysztofa Konopińskiego w gronie członków Rady Nadzorczej spółki. Jestem przekonany, że doświadczenie zawodowe obu panów przyczyni się do jeszcze bardziej efektywnej realizacji zadań, które spółka i Rada Nadzorcza stawia przed sobą w tym wymagającym okresie, związanym z jednej strony z trudnym otoczeniem rynkowym, a z drugiej transformacją organizacji i planowanym przejęciem działalności operacyjnej ABC Data przez globalny koncern ALSO Holding – mówi Ireneusz Wojciech Dąbrowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej ABC Data S.A.

Pobierz PDF