Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2019 w ABC Data

13 maja 2019

W kwietniu 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 316 mln PLN. Szacunkowe skonsolidowane przychody narastająco za okres styczeń – kwiecień 2019 wyniosły 1.347 mln PLN.  

Szacunkowy wynik sprzedaży osiągnięty przez ABC Data w kwietniu 2019 jest wyższy o ok. 8% w porównaniu do kwietnia 2018 (+22,7 mln PLN). Sprzedaż za cztery miesiące 2019 wyniosła 1.347 mln PLN, co oznacza wzrost o ok. 4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (+50,6 mln PLN). W związku implementacją Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 15, dane porównawcze za okres styczeń – kwiecień 2018 zostały przekształcone z uwzględnieniem sprzedaży agencyjnej za ten okres.

Największy wzrost sprzedaży w kwietniu 2019 roku Grupa Kapitałowa ABC Data po raz kolejny zanotowała w obszarze nowych technologii mobilnych (+58% r/r). Sprzedaż w obszarze komponentów i hardware, w ujęciu rok do roku, była na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, natomiast niższy wynik sprzedaży odnotowano w obszarze VAD. Biorąc pod uwagę okres czterech miesięcy 2019 roku, obszar nowych technologii mobilnych zanotował wzrost sprzedaży również o 58% rok do roku.

– W kwietniu br. obserwowaliśmy kontynuację trendu dynamicznego wzrostu sprzedaży w obszarze technologii mobilnych. To efekt ciągłego poszerzania naszej oferty smartfonów, akcesoriów oraz urządzeń z zakresu IoT (Internet of Things). Planujemy nie tylko kontynuować współpracę z obecnymi Partnerami, ale także rozwijać naszą sprzedaż o urządzenia nowych producentów, których będziemy reprezentować na naszych rynkach – komentuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A.

Pobierz PDF