Przychody ze sprzedaży za luty 2019 w ABC Data

8 marca 2019

W lutym 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 334 mln PLN.

Szacunkowy wynik sprzedaży osiągnięty przez ABC Data w lutym 2019 jest wyższy o ok. 9% w porównaniu do lutego 2018 (+28 mln PLN). Narastająco za okres styczeń-luty 2019 sprzedaż wyniosła 678 mln PLN, co jest wynikiem porównywalnym do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na wyższą sprzedaż w lutym bieżącego roku przełożył się przede wszystkim wzrost w obszarach nowych technologii mobilnych (+50% r/r) oraz VAD (+17% r/r). W sektorach hardware i komponenty Grupa zanotowała natomiast jednocyfrowe spadki sprzedaży rok do roku.

– Zgodnie z naszymi przypuszczeniami wyhamowują spadki sprzedaży – w ujęciu rok do roku – w obszarach komponentów i hardware. Coraz mniej odczuwalny jest efekt wysokiej bazy z porównywalnego okresu 2018 roku, wynikającej z dużego popytu na karty graficzne w tamtym okresie. Nadal utrzymuje się jednak niższa dostępność procesorów jednego z głównych producentów, co ma istotny wpływ na podaż komponentów. Luty był za to kolejnym miesiącem w którym notowaliśmy znaczące wzrosty w obszarze technologii mobilnych. Wynikają one przede wszystkim z dynamicznie rosnącej sprzedaży smartfonów wiodących producentów oraz są pochodną nowo podpisanych przez Spółkę kontraktów – komentuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A.

Pobierz PDF