Przychody ze sprzedaży za maj 2019 w ABC Data

10 czerwca 2019

W maju 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 314 mln PLN. Szacunkowe skonsolidowane przychody narastająco za okres styczeń – maj 2019 wyniosły 1.648 mln PLN.

Szacunkowy wynik ze sprzedaży osiągnięty przez ABC Data w maju 2019 jest wyższy o 5% w porównaniu do maja 2018 (+16 mln PLN). Z kolei łączne przychody za okresy styczeń – maj 2019 wzrosły o ok. 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (+105 mln PLN). W związku implementacją Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 15, dane porównawcze za okres styczeń – maj 2018 zostały przekształcone z uwzględnieniem sprzedaży agencyjnej za ten okres.

Największy wzrost sprzedaży w maju 2019 roku Grupa Kapitałowa ABC Data zanotowała ponownie w obszarze nowych technologii mobilnych (+21% r/r). Sprzedaż w obszarze komponentów była na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, natomiast niższy wynik sprzedaży odnotowano w obszarach hardware i VAD. W okresie pięciu miesięcy 2019 roku, obszar nowych technologii mobilnych zanotował wzrost sprzedaży o 49% rok do roku.  

– W maju, kolejny miesiąc z rzędu, sprzedaż w obszarze nowych technologii mobilnych rosła w dwucyfrowym tempie rok do roku. Jednym z głównych kierunków globalnego rozwoju technologicznego niezmiennie pozostają urządzenia mobilne. Postawiliśmy na rozwój tego sektora, a osiągane przez nas wyniki sprzedażowe w tym obszarze są dowodem, że była to doskonała decyzja biznesowa – komentuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A.

 

Pobierz PDF