W dniu 01.07.2019 została zawarta transakcja sprzedaży
przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. na rzecz Roseville Investments sp. z o.o.
(obecnie ALSO Polska sp. z o.o.)

Zmiana

W związku z powyższą transakcją od dnia 02.07.2019 ABC Data S.A. nie będzie prowadziła żadnej działalności operacyjnej analogicznej lub konkurencyjnej do zakresu działalności przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji (w szczególności w zakresie handlu hurtowego sprzętem elektronicznym, telekomunikacyjnym oraz IT).

Ponadto w dniu 02.07.2019 zarząd ABC Data złożył do KRS wniosek o zmianę nazwy spółki na: Vicis New Investments S.A. oraz zmianę adresu siedziby i prowadzenia działalności na: pl. Europejski 1 w Warszawie.

W grudniu 2019 została zniesiona dematerializacja akcji, tym samym spółka nie jest już notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Aktualnym adresem siedziby i prowadzenia działalności jest Rondo Ignacego Daszyńskiego 1 w Warszawie (kod: 00-843)