Wyniki ABC Data S.A. za III kwartał 2018: 1,1 mld PLN przychodów i 11 mln PLN zysku EBITDA

14 listopada 2018

W 3Q 2018 Grupa wypracowała 1 093,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży, a łącznie w trzech kwartałach 2018 roku przychody wyniosły 3 087,5 mln PLN. Grupa utrzymuje porównywalne poziomy przychodów rok do roku, zarówno w ujęciu za 3Q 2018 jak i 9 miesięcy 2018. Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 1-3Q 2018 wyniósł 167,6 mln PLN (-2% r/r), a w samym 3Q 2018 61,0 mln PLN (-1% r/r).


  • 1,1 mld PLN przychodów za 3Q 2018 i 3,1 mld PLN przychodów za 1-3Q 2018
  • Ponad 11 mln PLN EBITDA w 3Q 2018 i 13,1 mln PLN EBITDA (21,4 mln PLN EBITDA skorygowana) za 1-3Q 2018
  • Wzrosty sprzedaży w kluczowych segmentach (nowe technologie mobilne, VAD), w tym znaczące wzrosty sprzedaży urządzeń Apple i Xiaomi; dobre perspektywy na kolejne okresy

W 3Q 2018 Grupa wypracowała 1 093,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży, a łącznie w trzech kwartałach 2018 roku przychody wyniosły 3 087,5 mln PLN. Grupa utrzymuje porównywalne poziomy przychodów rok do roku, zarówno w ujęciu za 3Q 2018 jak i 9 miesięcy 2018. Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 1-3Q 2018 wyniósł 167,6 mln PLN (-2% r/r), a w samym 3Q 2018 61,0 mln PLN (-1% r/r).

Zysk EBITDA w 3Q 2018 wyniósł 11,0 mln PLN (-29% r/r), a na jego poziom wpłynęły wyższe koszty pracy oraz wyższe koszty transportu. Po 3 kwartałach 2018 zysk EBITDA wyniósł 13,1 mln PLN (-58% r/r, na jego poziom znaczący wpływ miało zdarzenie jednorazowe – korekta deklaracji VAT za II kwartał 2014, a także wyraźnie negatywny wpływ różnic kursowych). Bez uwzględnienia tych zdarzeń zysk EBITDA Grupy wyniósłby po 3 kwartałach 21,4 mln PLN. Ponadto zyski Grupy w tym roku są pod presją rosnących kosztów pracy, zarówno w Polsce, jak i regionie CEE oraz wyższych kosztów transportu.

W 3Q 2018 roku marża ze sprzedaży Grupy ABC Data wyniosła 5,5%, co oznacza, że została utrzymana na podobnym poziomie względem analogicznego okresu ubiegłego roku mimo presji cenowej widocznej na rynku.

W konsekwencji działań spółki nad optymalizacją poziomu kapitału obrotowego, ABC Data zmniejszyła dług netto na koniec 3Q 2018 roku do poziomu 98,9 mln PLN, a jego poziom spadł o 10,5 mln PLN w porównaniu do stanu na koniec 3Q 2017.

Przychody ze sprzedaży 3Q 2018 – wpływ kategorii produktowych

Najważniejszymi czynnikami, które wpłynęły na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 3Q 2018, były:

  • wzrost sprzedaży w obszarze mobile (+24% r/r), głównie dzięki sprzedaży produktów wiodących producentów smartfonów, tj. Apple (+38% r/r) i Xiaomi (+131 % r/r).
  • wysoka sprzedaż w kategorii dystrybucji z wartością dodaną (VAD) w ramach ABC Data S.A. (+27% r/r, oprogramowanie, serwery oraz urządzenia sieciowe)
  • rosnąca sprzedaż w obszarze gamingowym (+8% r/r)
  • w porównaniu do 3Q 2017 roku niższa sprzedaż w segmencie komponentów (-14%  r/r) z uwagi na ograniczenie globalnej podaży procesorów (ograniczona dostępność od producentów) oraz niższa sprzedaż kart graficznych (efekt wysokiej bazy wynikającej z „boomu kryptowalutowego”)

Komentarz zarządu do wyników finansowych

– Skonsolidowane wyniki finansowe wypracowane w trzecim kwartale 2018 roku przez ABC Data stanowią dobrą platformę dalszego rozwojuW warunkach utrzymującej się zmiennej dynamiki rynkowej i konkurencyjnego rynku, spółka zrealizowała wyznaczone plany biznesowe i utrzymała ogólny poziom sprzedaży i marży brutto ze sprzedaży. Zanotowaliśmy spadek sprzedaży komponentów, ale jest on wynikiem przede wszystkim bardzo wysokiej bazy z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że rośnie nam sprzedaż w kluczowych kategoriach produktowych – nowych technologiach mobilnych czy VAD w ramach ABC Data S.A.– mówi Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z wyników sprzedaży smartfonów, gdzie m.in. notujemy bardzo duże wzrosty sprzedaży naszych wiodących producentów – Apple i Xiaomi. Sprzedaż urządzeń Xiaomi wzrosła w trzecim kwartale ponad dwukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego – mówi Ilona Weiss.

Koncentrujemy się teraz na realizacji biznes planu przewidzianego na ostatni kwartał roku, który, w branży dystrybucji, na największy wpływ na wynik roczny. W czwartym kwartale 2018 roku oczekujemy wzrostu sprzedaży w segmencie hardware, a także kontynuacji dobrych perspektyw sprzedażowych urządzeń Apple i Xiaomi. Ponadto spółka jest obecnie w trakcie opracowywania optymalizacji automatyzacji procesów oraz zwiększania efektywności, które będą jednym z priorytetów na 2019 rok. Pracujemy nad strategią na najbliższe lata, w której wykorzystamy obecne przewagi konkurencyjne Spółki do dalszego zrównoważonego rozwoju – dodaje Ilona Weiss.

Pobierz PDF