W dniu 01.07.2019 została zawarta transakcja sprzedaży
przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. na rzecz Roseville Investments sp. z o.o.

Akcjonariat