W dniu 01.07.2019 została zawarta transakcja sprzedaży
przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. na rzecz Roseville Investments sp. z o.o.
(obecnie ALSO Polska sp. z o.o.)

 

  • MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A.  –  100%